Arts Council organized “Urdu Haiku Mushaira”

Arts Council of Pakistan Karachi  organized “35th Annual Urdu Haiku Mushaira” titled “70th Anniversary of

Click for more